27 март 2018 – Светскиот ден на театарот / Известување до македонските медиуми

Оваа година е јубилејна година за меѓународната мрежа на ИТИ УНЕСКО, мрежата слави седумдесет години

Share Button
Повеќе