Претстави на ДАТ Мали а Големи

Детскиот алтернативен театар „Мали а големи“ се претставува со три нови претстави: ЗЛАТНОТО ЈАБОЛКО и ТРОЈАНСКАТА ВОЈНА, МОСТ и НАСЛОВ.

Share Button
Повеќе