Истражување и развој на производ и услуга со Сергеј Зафироски

Истражувањето и развојот во суштина претставува инвестиција во знаење,

Share Button
Повеќе