Stella: Женска Менторска Мрежа

Ментроската поддршка е клучна за академскиот, професионалниот и животниот развој.

Share Button
Повеќе