АЈАЗМО е приватно училиште за изучување на македонската традиционална музика

АЈАЗМО е приватно училиште за изучување на македонската традиционална музика (по пат на индувидуални или групни часови), но и за претставување/афирмирање на истата, како во нејзината првобитна (изворна) форма-така и во преработена.

Терминот АЈАЗМО значи БЛАГОСЛОВ. Се сретнува во Јужно-македонската етнографска целина, поточно околу градот Гевгелија, или етнички предел Бојмија. Како термин може да се сретне и во записите на етнокореологот Михајло Димовски, кој ги опишува машките поворки РУСАЛИИ, кои се сретнуваат за време на не крстените денови, односно во периодот помеѓу Божиќ и Водици.
Инаку, оваа поворка имала магиско-лекувачко својство. Се сметало дека каде што ке стапне оваа поворка, дека ќе донесе пред се здравје. Дека со ората “Алајот“ и “Кушијата“ ќе се избркаат лошите сили. Несреќа било ако Русаиите не влезат во селото.
Од едно село се собирале и по 40-50 мажи и тргнувале накај друго село. Но, пред да тргнат на пат, секогаш оделе прво до селската црква за да земат од попот АЈАЗМО за добар пат.

[su_youtube_advanced url=”https://www.youtube.com/watch?v=da9s8Y5rrpc” width=”720″ height=”520″ controls=”alt” autohide=”yes” showinfo=”no” rel=”no” theme=”light” https=”yes”][su_youtube_advanced url=”https://www.youtube.com/watch?t=303&v=4dK_SEerPQo” width=”720″ height=”520″ controls=”alt” autohide=”no” showinfo=”no” rel=”no” theme=”light”][su_youtube_advanced url=”https://www.youtube.com/watch?v=l5eyLMASbkE” width=”720″ height=”520″ controls=”no” showinfo=”no” rel=”no”][/su_youtube_advanced]

Share Button

dare

Уредник на муабет.мк

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.