МАКЕДОНСКИОТ СВЕТИ КЛИМЕНТОВ ОХРИДСКИ УНИВЕРЗИТЕТ ГИ ПОСТАВИ ТЕМЕЛИТЕ НА МАКЕДОНИСТИКАТА

Во делата на св. Климент и Наум-се зацртува МАКЕДОНИСТИКАТА. Книжевниците, просветителите и научниците од Универзитетот во Охрид, дадоа не само учебници за школите во словенскиот свет,туку поставија основа за научни дисциплини кои ги подигнаа словенските народи во светската цивилизација. МАКЕДОНИСТИКАТА од извирот на македонската просветителка -книжевна дејност се одрази во делата на просветителите на МАКЕДОНСКИОТ СВЕТИКЛИМЕНТОВ ОХРИДСКИ УНИВЕРЗИТЕТ,во делата на Свети Климент и свети Наум следбеници на рамноапостолните браќа Константин Философ и Методиј и на мисионерската дејност на светите Методиј . Свети Климент и Свети Наум со своите житија отворија светла страница на македонскиот јази и македонското писно со кое се описменуваше и просветуваше словенскиот свет.И со учебниците и книгите на Охридскиот унивењрзитет

 

ЖИТИЕТО НА СВЕТИ НАУМ ОХРИДСКИ – чудотоврецот е откриено дури во 1908 година. Русинот Афанасиј Матвеевич Селишчев истражувал уште во 1932 година и тогаш првпат се посветил внимание на МАКЕДОНИСТИКАТА, како тогај да се појавила и ако своите корени ги изртила во СВЕТИКЛИМЕНТОВИОТ УНИВЕРЗИТЕТ, а континуирано се развивала во македонските манастирски училишта и библиотеки
Само шест години подоцна, на истиот универзитет постојат книги во коишто македонскиот јазик се третира како одделен јазик, во словенската група јазици, рамноправен во светските. ТОА СЕ ЗАЦРТА ВО ГОЛЕМАТА СВЕТСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА Советска енциклопедија. Токму преку текстот на првото житие на св. Наум од пред 1000 години, Селишчев македонски јазик го врамил како засебен јазик, без подлабоко да нагласи дека МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК е корен основа на групата словенски јазици и основа на првата гласовна азбука, од говорниот систем на Македонците од Солиунско. МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК КАКО КОРЕН ОСНОВА НА СЛОВЕНСКИТЕ ЈАЗИЦИ Е ЗАЦРТАН ВО ТАБЕЛА на Enciklopedija Britanik.Види во „МАКЕДОНСКИОТ СВЕТИКЛИМЕНТОВ ОХРИДСКИ УНИВЕРЗИТЕТ ст.63 , од Ванѓелко Лозаноски.
Студирањето на Крсте Петков Мисирков во Русија, му овозможи да проникне во македонските ракописи во библиотеките, архивите и муезите во Русија. И да има контакт со руските и словенските научнници и му овозможи да ја напише книгата ЗА МАКЕДОНСКИТЕ РАБОТИ-1903 во Софија. Каде посериозно се разоткри македонистиката и вистината за македонскиот јазик
Колку македонските книжжевници од македонските цркви и манастири оставиле вредни белези, зборува Откриеното МАКЕДОНСКО ЕВАНГЕЛИЕ во Франција, пред кое француските кралеви земале заклетва. Тоа потврдува дека македонските книжевници-свештеници книжевници низ вековите , оставиле културни вредности, низ кои зрачи македонскиот јазик.
Проф. Ванѓелко Лозаноски
Share Button
dare

dare

Уредник на муабет.мк

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.