“ФЕНЕСТРА” – трето издание

Со задоволство ве информираме дека третиот број на Меѓународната ревија на трудови од областа на образованието ФЕНЕСТРА излезе во Февруари 2017.

Овој број беше посветен на темата: “Создавање услови за иновативна настава и учење“.

Особено сме благодарни на сите автори за нивната соработка и квалитетни трудови.

За повеќе информации кликнете на следниот линк

Share Button
dare

dare

Уредник на муабет.мк