Бесплатно предавање: Маркетинг концепти за генерациите X, Y, Z

Таргетирај паметно според спецификите на генерациите! 💡

Бесплатно онлајн предавање преку кое ќе дознаеш за важноста на современиот, мултигенерациски маркетинг денес и во блиска иднина.

Регистрирај се тука за да го следиш онлајн предавањето 👉 https://bit.ly/2KLpXnk

Научи да размислуваш стратешки и да креираш маркетинг кампањи кои се фокусирани на социо-психолошкиот и демографскиот профил на таргетираната публика. Таргетирањето на публика од различни генерации (Baby Boomers, X, Y и Z) е алармантно најсилен предизвик и токму меѓугенерациската разлика е детерминирaчки фактор во обликувањето на содржината, дизајнот, изборот на медиуми и целосниот концепт и пристап.

Што ќе научиш на ова предавање?

✔ Ќе научиш како правилно да таргетираш публика како дел од твојата маркетинг стратегија;
✔ Ќе разликуваш преференции на содржини од различни генерации;
✔ Ќе научиш како поефикасно да избереш медиуми за канализирање на содржините;
✔ Ќе добиеш темплејт за изработка на маркетинг стратегија. (IMC)

Што ќе ти биде потребно:

✔ Лаптоп
✔ Интеренет пристап
✔ Желба да работиш комуникации и маркетинг.

Регистрирај се тука: 👉 https://bit.ly/2KLpXnk

Share Button
dare

dare

Уредник на муабет.мк