Поезија на денот – „ОСТАВЕТЕ МЕ, НЕ БУДЕТЕ МЕ“ од Ана Цветаноска

ОСТАВЕТЕ МЕ, НЕ БУДЕТЕ МЕ Оставете ме! Не будете ме! Сонувам едно златокосо дете како насмеано трча по разбрануваното златножолто

Share Button
Повеќе