Алма Идризи, Дарко Алексовски и Дарко Петрушев на ДРИМON 3

Љубителите на изложби ќе имаат можност да ја посетат изложбата СВЕТИОТ БАЛАНС на Алма Идризи и Процесот

Share Button
Повеќе