ПОЕТСКИOT ПОРТРЕТ НА ЉЕРКА ТОТ НАУМОВА

По повод 40-годишнината од излегувањето на првата поетска книга „Шепот на љубовта“ (1975) и на најновата 15-та книга „Зародиш на

Share Button
Повеќе