ПРВ ПОШТЕНСКИ МАРАТОН

Првиот поштенски маратон е манифестација која има за цел промоција на поштенската дејност преку поддршката на трчањето на долги патеки

Share Button
Повеќе