„ПОРТРЕТ ОД ДРЕЗДЕН“ – Санта Аргирова; првиот политички трилер во македонската книжевност

Книжевниот првенец на САНТА АРГИРОВА, краткиот роман „Портрет од Дрезден“ е веројатно првиот политички трилер во македонската книжевност, но и

Share Button
Повеќе