Најтешкото прашање

Што е среќа?   Многу често, ако ги прашаме луѓето „Која е смислата на животот?“ – ќе одговорат: „Сакаме да

Share Button
Повеќе