„НЕЈЗИНИЈА“ од Шарлот Перкинс Гилман – четиво за секој љубител на феминизмот

„Нејзинија“ е утописки роман во кој е опишано изолирано општество во кое живеат исклучиво жени коишто се размножуваат преку партеногеноза

Share Button
Повеќе