Плоштина на триаголник

Превземено од страницата e-matematika.mk, погледнете го видеото многу добро е објаснето како да се најде плоштина од различни видови триаголници

Share Button
Повеќе