Ширењето и етаблирањето на христијанството во доцноантичко Скупи и неговата околина

Ширењето на христијанството во Македонија започнало со мисионерско патување на апостолот Павле .

Share Button
Повеќе

АВИЈАТИЧАР НА ДУХОТ (11)

[su_quote]ЗА ФАНТАСТИЧНИОТ СВЕТ ВО РАСКАЗИТЕ НА МИТКО МАЏУНКОВ[/su_quote] 6) Дом, вдоменост (заштита / закана) Би требало најпрво да се запрашаме

Share Button
Повеќе

АВИЈАТИЧАР НА ДУХОТ (10)

[su_quote]ЗА ФАНТАСТИЧНИОТ СВЕТ ВО РАСКАЗИТЕ НА МИТКО МАЏУНКОВ[/su_quote] 5) Паралелни светови – сон и јаве Пределот на сонот, како сам

Share Button
Повеќе

АВИЈАТИЧАР НА ДУХОТ (9)

[su_quote]ЗА ФАНТАСТИЧНИОТ СВЕТ ВО РАСКАЗИТЕ НА МИТКО МАЏУНКОВ[/su_quote] 4) Темата на двојникот Двојството на нараторот е често присутно во расказите

Share Button
Повеќе

АВИЈАТИЧАР НА ДУХОТ (8)

[su_quote]ЗА ФАНТАСТИЧНИОТ СВЕТ ВО РАСКАЗИТЕ НА МИТКО МАЏУНКОВ[/su_quote] 3) Границата помеѓу животот и смртта Миграцијата, интеркултурата и номадизмот неодминливо се

Share Button
Повеќе

АВИЈАТИЧАР НА ДУХОТ (7)

[su_quote]ЗА ФАНТАСТИЧНИОТ СВЕТ ВО РАСКАЗИТЕ НА МИТКО МАЏУНКОВ[/su_quote] б) Човекот кој си ја продал душата на ѓаволот Уште една тема

Share Button
Повеќе

АВИЈАТИЧАР НА ДУХОТ (6)

[su_quote]ЗА ФАНТАСТИЧНИОТ СВЕТ ВО РАСКАЗИТЕ НА МИТКО МАЏУНКОВ[/su_quote] 1) Ѓаволот – „господар на злото и смртта“ Ѓаволот е единствената личност

Share Button
Повеќе

АВИЈАТИЧАР НА ДУХОТ (5)

[su_quote]ЗА ФАНТАСТИЧНИОТ СВЕТ ВО РАСКАЗИТЕ НА МИТКО МАЏУНКОВ[/su_quote] За Маџунков во белградските книжевни кругови се напиша дека неговиот книжевен свет

Share Button
Повеќе

АВИЈАТИЧАР НА ДУХОТ (4)

[su_quote]ЗА ФАНТАСТИЧНИОТ СВЕТ ВО РАСКАЗИТЕ НА МИТКО МАЏУНКОВ[/su_quote] IV СТВАРНОСТА И ИМАГИНАРНАТА ПРЕОБРАЗБА ВО РАСКАЗИТЕ НА МИТКО МАЏУНКОВ Авторот во

Share Button
Повеќе