Ширењето и етаблирањето на христијанството во доцноантичко Скупи и неговата околина

Ширењето на христијанството во Македонија започнало со мисионерско патување на апостолот Павле .

Share Button
Повеќе

АВИЈАТИЧАР НА ДУХОТ (11)

6) Дом, вдоменост (заштита / закана) Би требало најпрво да се запрашаме што воопшто значи домот – тоа не е

Share Button
Повеќе

АВИЈАТИЧАР НА ДУХОТ (10)

5) Паралелни светови – сон и јаве Пределот на сонот, како сам на себе цел, е предмет на посебен тип

Share Button
Повеќе

АВИЈАТИЧАР НА ДУХОТ (9)

4) Темата на двојникот Двојството на нараторот е често присутно во расказите на Маџунков. Перспективата на дете – наратор ја

Share Button
Повеќе

АВИЈАТИЧАР НА ДУХОТ (8)

3) Границата помеѓу животот и смртта Миграцијата, интеркултурата и номадизмот неодминливо се судираат со поимот на границата, таа географска, политичка,

Share Button
Повеќе

АВИЈАТИЧАР НА ДУХОТ (7)

б) Човекот кој си ја продал душата на ѓаволот Уште една тема поврзана со ова натприродно суштество е фаустовскиот мотив

Share Button
Повеќе

АВИЈАТИЧАР НА ДУХОТ (6)

1) Ѓаволот – „господар на злото и смртта“ Ѓаволот е единствената личност од митолошко – религиозниот круг и неговата појава

Share Button
Повеќе

АВИЈАТИЧАР НА ДУХОТ (5)

За Маџунков во белградските книжевни кругови се напиша дека неговиот книжевен свет не е затворен во тесен регион. Предаден на

Share Button
Повеќе

АВИЈАТИЧАР НА ДУХОТ (4)

IV СТВАРНОСТА И ИМАГИНАРНАТА ПРЕОБРАЗБА ВО РАСКАЗИТЕ НА МИТКО МАЏУНКОВ Авторот во ниту еден момент во своите збирки раскази не

Share Button
Повеќе