Вака изгледа јазичниот ѕид на срамот во Македонија!

Општина Битола сакала да му укаже чест на авторот на првата македонска граматика, но задолжените за реализација сториле две тешки

Share Button
Повеќе