Промоција на романот „Танцот на животот“

По збирката раскази „Игра, копнеж, вистина“ и романите „Чекор до разумот“ и „Божественото во себе“… време е за првиот дел

Share Button
Повеќе

Промоција на романот „Танцот на животот“

По збирката раскази „Игра, копнеж, вистина“ и романите „Чекор до разумот“ и „Божественото во себе“… време е за првиот дел

Share Button
Повеќе