За децата за посебни потреби

Во современото општество, ние сме  опкружени со луѓе кои се одликуваат со различности: етничка припадност, религија, култура, обичаи, образование, физичкиот

Share Button
Повеќе