Фотографиите-спомени на Ана Ремаркхук

Ана Ремаркхук (Anna Remarchuk)  од Киев за да ги сочува спомените од својата баба,

Share Button
Повеќе