ФОТОГРАФИИТЕ НА АНТОНИО МОРА

Шпанскиот уметник создава уникатни слики преку двојно излагање – врз човечки лица додава природни пејзажи и чудесни архитектонски форми.

Share Button
Повеќе