Преспанскиот ,, Завет’’, Чуда и Преданија

Преспа, со своите две езера, со разгранетите брегови, што создале мали полуострови, заливи, острови, со природните убавини и човечкото творештво

Share Button
Повеќе