Жива планета

Околу мене се врти сеуште влажното сонце од очите извира гнев и лутина се исфрла надвор од мојата вселена е

Share Button
Повеќе