Црквите посветени на Св. Никола, во село Љубанци и неговата близина

Во подножјето на Скопска Црна Гора, се сместени поголем број села, меѓу кои е и селото Љубанци. Во негово соседство

Share Button
Повеќе