Погледнете ги креациите на Simon O’Rourke

Неговото име е Simon O’Rourke, прави уметничи дела со моторна пила, разгледајте ги делата кој ги има направено.

Share Button
Повеќе