“Центарот на поезијата е насекаде, но вистината е дека таа има свое место и почеток.”-Слаѓана Атанасова

Слаѓана Атанасова ја има објавено поетската книга ,, Керубин во крчмата,,(2006) и ,,Луѓе во вакум,,(2009), поезија во проза илустрирана од

Share Button
Повеќе