Светот денес – Steve Cutts илустрации

Како Стив (Steve Cutts) го гледа светот денес, ќе имате можност сами да заклучите од неговите илустратции и краткометражни филмови.

Share Button
Повеќе