Културниот центар „Кула“, го затвора фестивалот ДримОн, со концерт и изложба

Културниот центар „Кула“, го затвора фестивалот Дрим он, со концерт и изложба на дела од отпад од работилницата 

Share Button
Повеќе